Conference Registration

Registration for Hur kan samverkan mellan civilsamhälle och kommun organiseras? in Digitalt Zoom, 2021-10-07

The conference has already ended.

Hur har kommuner valt att samverka med civilsamhället? Vilka metoder, vägval och strategier förekommer? Civilsamhället förväntas ofta ta en viktig roll i samverkan. Det finns många frågor kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i samverkan. Under seminariet får vi ta del av olika organisationsmodeller och strukturer för samverkan mellan kommuner och civilsamhället. I seminariet fokuserar vi på lärdomar från Borås, Ekerö och Jönköpings kommun.