Conference Registration

Registration for Webbinarium - Skrivarstuga Erasmus+ KA2, 14-15 oktober in Digitalt via Zoom, 2021-10-14 to 2021-10-15

The conference has already ended.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport som pågår mellan 2021 och 2027. Denna kurs riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom programområde 2 - Partnerskap för samarbete (samarbetspartnerskap eller småskaliga partnerskap). Under kursen, som är upplagd på två halvdagar, går vi igenom grunderna för Erasmus+ och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar och vad som anses vara en kvalitativ ansökan. Målgruppen är organisationer som arbetar med unga, civilsamhällesaktörer och offentliga aktörer. Observera att ni förväntas delta under hela skrivarstugan. Tid 14 oktober 9 till 12 15 oktober 9 till 12