Conference Registration

Registration for En digital workshop om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå in ZOOM, 2021-08-26

When you have entered all the mandatory information, click the 'Next page' button below. On the next page you can review the information and print out the form.
You will also get an e-mail summary once you registration is submitted.

* Mandatory fields
Contact person  
 
 
 
 
I will participate in the conference* Yes No
Klicka 'Ja' vid 'Deltar själv i konferensen' för att kopiera dina adressuppgifter till den första lediga deltagarrutan.
OBS: Om du är kontaktperson för flera anmälningar, ange då bara ett du deltar i konferensen en gång.
At least 1 participant(s) must be registered for this conference.
Participant 1  
  Remove the participant
 
 
 
 
 
 
Woman
Man
Other gender
Ange några områden där saknas kunskap hos det civila samhället lokalt,regionalt?
 
Participant 2  
  Remove the participant
 
 
 
 
 
 
Woman
Man
Other gender
Ange några områden där saknas kunskap hos det civila samhället lokalt,regionalt?
 
Click on 'Next page' when you have entered all the necessary information. If any mandatory information is missing you will need to fill in that before you can move on to the next page.