Conference Registration

Registration for Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag in Digitalt, ZOOM, 2020-12-17

Vill du veta hur olika myndigheter tolkar regler och riktlinjer för den statliga bidragsgivningen? Vill du vara med och diskutera hur man kan förenkla villkoren för den statliga bidragsgivningen? Tycker du att det är krångligt att förstå villkoren för den statliga bidragsgivningen? Eller vill veta mer om hur olika statliga myndigheter granskar sin bidragsgivning. Syftet med dagen är stimulera civilsamhällesorganisationers kunskap om villkoren för den statliga bidragsgivningen, utbyta erfarenhet och skapa dialog mellan föreningar och statliga myndigheter. Konferensen hålls digitalt via Zoom och arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samverkan med Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten.