Conference Registration

Registration for Erfarenhetsutbyte in Zoom - länk skickas innan mötet, 2020-11-12

The conference has already ended.

MUCF och Romska ungdomsförbundet bjuder in till erfarenhetsutbyte mellan de nationella minoriteternas ungdomsförbund. Erfarenhetsutbytet kommer hållas digitalt via plattformen Zoom och vara uppdelat i tre möten under tre torsdagskvällar i november, den 12, 19 och 26 november. Vi ser gärna att 3-4 representanter från varje organisation deltar i erfarenhetsutbytet. Varje organisation kan anmäla upp till 4 deltagare.