Conference Registration

Registration for Utbildning/Skrivarstuga Erasmus+ KA2 in Online, 2020-09-24 to 2020-09-25

The conference has already ended.

MUCF har fått mer medel att fördela från EU-kommissionen och utlyser därför en extra ansökningsrunda: Runda 4, 2020. Sista ansökningsdatum för den fjärde rundan är inte helt bestämt ännu, men preliminär deadline är i slutet av oktober. Den extra ansökningsrundan gör det möjligt för fler verksamheter att genomföra erfarenhetsutbyten eller innovationsprojekt med ett tydligt fokus på tema kreativitet och/eller kultur. Av den anledningen hälsar vi varmt välkommen till en digital skrivarstuga med fokus på just Strategiska partnerskap. Datum, tid och plats Skrivarstugan genomförs digitalt via verktyget Zoom. 24 september (kl. 13.30-16.00) 25 september (kl. 8.30-11.30) Observera att du förväntas delta vid båda tillfällena. Skrivarstugan hålls på engelska. Om deltagarna i skrivarstugan vill och har behov kommer vi även att erbjuda ett digitalt forum, ett så kallat Open space, som en uppföljning till skrivarstugan. Här låter vi deltagarnas frågor och funderingar styra agendan och olika gruppdiskussioner. Open space arrangeras preliminärt och efter behov den 2 oktober kl. 8-30-9.30 och kl. 10-11. Mer information om Open space ges i samband med skrivarstugan. För vem? Skrivarstugan riktar sig främst till verksamheter inom det civila samhället och offentliga aktörer. Till exempel kommuner, ideella organisationer, kulturorganisationer, bibliotek och museum. Innehåll Under skrivarstugan går vi igenom centrala begrepp och prioriteringar inom Erasmus+. Vi går igenom frågorna som ställs i samband med anmälan och resonerar kring kraven som ställs på en godkänd ansökan som håller hög kvalitet. Anmälan Anmäl dig senast den 20 september. Medverkan är kostnadsfri.