Conference Registration

Registration for Rätt att veta! lokal-digital fördjupning in Digitalt via zoom , 2020-10-29

The conference has already ended.

En digital fördjupningsutbildning med lokala workshops riktad till skolan. Utbildningen vänder sig till personal i skolan som möter unga som är nya i Sverige. Syftet är att ge fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se. Vi på MUCF sänder föreläsningar direkt till er skola som ni gemensamt kan följa. Föreläsningarna varvas med workshops där ni på respektive skola har möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter lokalt. Fördjupningsutbildningen är riktad till dig som gått vår grundutbildning Rätt att veta! alternativt vår webbutbildning Rätt att veta! som lanseras hösten 2020. Den här utbildningen passar er som vill anordna en lokal utbildningsdag på er skola/gemensamt med skolorna i kommunen. Observera att denna dag kan endast lokala grupper från skolor anmäla sig. Varje skola behöver utse en kontaktperson som anmäler intresse till youmo@mucf.se för att vi ska kunna samordna och sända utbildningen till just er skola.