Conference Registration

Registration for Rätt att veta! - nationell digital fördjupning in Digitalt via zoom, 2020-10-28

The conference has already ended.

En interaktiv digital fördjupningsutbildning riktad till skolan. Utbildningen vänder sig till personal i skolan som möter unga som är nya i Sverige. Genom föreläsningar och digitala workshops ges fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se. Utbildningens digitala workshops ger unika utbyten av erfarenheter med skolpersonal från hela landet. Fördjupningsutbildningen är riktad till dig som gått vår grundutbildning Rätt att veta! alternativt vår webbutbildning Rätt att veta! som lanseras hösten 2020. Den här utbildningsdagen passar dig som vill genomföra utbildningen vid din dator där du befinner dig och samtidigt få möjlighet till utbyten och diskussioner med skolpersonal från hela landet.