Conference Registration

Registration for Webbseminarium om LOU i civilsamhället in Digitalt , 2020-05-27

The conference has already ended.

Vill du veta hur andra ideella organisationer valt att hantera lagen om offentlig upphandling (LOU) - vilka strategier, vägval och alternativ som förekommer? Och vill du vara med och diskutera hur man kan främja en mångfald av utförare på marknader, och genom andra former än marknad? Vi vet att det finns många frågor kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i upphandlingar och i välfärden generellt. Därför erbjuder vi ett seminarium om hur ideella organisationer kan förhålla sig till och hantera lagen om offentlig upphandling. Ni kommer bland annat ta del av aktuell forskning om hur ideella organisationer hanterar LOU-upphandlingar inom vård och omsorg samt av expertkunskap från Upphandlingsmyndigheten som berättar om utmaningar och lösningar. Syftet med dagen är att stimulera civilsamhällesorganisationers kunskap om LOU-upphandlingar, om alternativa marknadsformer, och om alternativ till marknadsformer. Konferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, (MUCF) i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, Riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige (Famna) samt forskare, Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson. Boka in redan nu, mer information kommer framöver. Anmäl dig senast 22 maj 2020. Inloggningsuppgifter till seminariet, program med mera skickas till den mailadress som du anger i anmälningsformuläret. Har du frågor inför seminariet, kontakta Omar Nur 010 -160 10 56 eller omar.nur@mucf.se