Conference Registration

Registration for Forumkonferensen in Stockholm, 2020-05-28

The conference has already ended.

En dag om trender i ideellt engagemang, nya digitala landskap och framtidens hållbara effekter. Vi välkomnar både dig som är verksam inom det civila samhället och dig som är representant för offentlig verksamhet.