Conference Registration

Registration for Intro till MUCF:s internationella program in Jönköping, 2020-03-12

The conference has already ended.

Tillsammans med Jönköpings kommun bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till utbildning och information gällande möjligheterna som finns för organisationer och kommuner att söka finansiering för volontärprojekt, ungdomsutbyten samt för projekt som rör demokratisk delaktighet och engagemang på europeisk nivå. Utbildningen kommer att fokusera på målgrupper, ansökningsprocesser och bidrag inom EU-programmet Europeiska Solidaritetskåren. Vi kommer även att kort informera om möjligheterna som finns inom ramen för Erasmus+ och Europa för medborgarna. Efter utbildningen kommer ni som deltagare att ha kunskap och verktyg för att engagera er målgrupp och/eller verksamhet i internationella projekt. Medverkan är kostnadsfri och lunch och fika ingår. Det finns viss möjlighet till övernattning, kontakta MUCF separat via epost om du behöver logi. Datum: 12 mars 2020 Plats: Jönköping Tid:10.00-16.00 (lunch 12.00-13.00)