Conference Registration

Registration for Utbildning/Skrivarstuga Erasmus+ KA2 in Hässleholm, 2019-11-21

The conference has already ended.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport som pågår mellan 2014 och 2020. Denna kurs riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom strategiska partnerskap i ungdomsdelen av programmet; Erasmus+ Ung och Aktiv, till ansökningsdatumet i februari 2020. Under kursen går vi igenom grunderna för Erasmus+ Ung och Aktiv och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar och vad som anses vara en kvalitativ ansökan. Målgruppen är civila samhället och offentliga aktörer; till exempel kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk. Datum: 21 november 2019, kl. 09.00 till 17.00 Plats: Skrivarstugan äger rum i Hässleholm, plats meddelas senare. Kostnad: Skrivarstugan är gratis. Ersättning ges för resa. Logi kan anordnas på begäran för ett begränsat antal platser. Först till kvarn för beviljade deltagare. Observera att ni förväntas delta på hela utbildningsdagen och att ni bör boka era resor utifrån de tider som gäller för utbildningen. Sista dag för anmälan är 11 november 2019 Antalet platser är begränsade, de som inte deltagit i en skrivarstuga för ansökan inom strategiska partnerskap inom Erasmus+ Ung och Aktiv tidigare är prioriterade samt de som planerar att skicka in ansökan till februari 2020, därefter är det först till kvarn som gäller. Anmälan är bindande och begränsad till max två personer per organisation.