Conference Registration

Registration for Webinarium 13 maj 2019 - Europa för medborgarna - inför 1 september ansökan in Webinarium/Internet, 2019-05-13

The conference has already ended.

Den 1 september är det deadline för att söka bidrag inom EU-programmet Europa för medborgarna, med delarna vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället. Webinariet är ett webbaserat seminarium som riktar sig till dig inom en organisation eller en kommun som är intresserad av att veta mer om vad det innebär söka och driva ett projekt inom programmet. Det är värdefullt även för dig som är på väg att lämna in en ansökan. Vi presenterar möjligheterna med programmet, förutsättningar för att söka de olika bidragen och svarar på era frågor. Det genomförs kl. 13:30-14:30