Conference Registration

Registration for Frukostseminarium: Om den öppna fritidsverksamheten in Hilton Stockholm Slussen, 2019-03-15

The conference has already ended.

Program: Vi inleder med en gemensam frukost. Sedan kommer vi att presentera resultat från två enkätundersökningar där chefer och fritidsledare inom den öppna fritidsverksamheten har svarat på frågor om kompetens- och utvecklingsbehov. Vi kommer även att lansera stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten - om att arbeta hbtq-inkluderande i den öppna fritidsverksamheten. Ett stödmaterial som samlar kunskap om arbetssätt för att skapa trygga och främja unga hbtq-personers deltagande i den öppna fritidsverksamheten. Avslutningsvis öppnar vi upp för dialog om hur MUCF kan fundera som ett bra stöd framöver. Ange info om eventuella kostpreferenser och allergier i "övrigt". Föredragshållare på MUCF Mirja Persson, verksamhetsutvecklare Lena Löfqvist, utvecklingsledare Marwa Chebil, uppdragsledare Tid & plats Tid: Fredagen den 15 mars 2019. Frukost från klockan 8.00, seminariepass klockan 8.30-9.30, eftermingel klockan 9.30-10.00 Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm