Conference Registration

Registration for Forskning som förändrar 2016 in Garnisonen, karlavägen 100, Stockholm, 2016-11-08

The conference has already ended.

Konferensen presenterar aktuell forskning om det civila samhällets villkor och roll i samhället, som aktör för demokrati, delaktighet och välfärd i Sverige och i Europa. Till exempel hur påverkas organisationer av finansiärers öronmärkning av bidragsmedel? Kan frivilligengagemang stärka ungas skolresultat? Vad innebär idéburen välfärdsproduktion? Samordningsminister Ibrahim Baylan talar om arbetet med att bryta segregationen. Anmälan är bindande efter den 24 oktober. Därefter kommer deltagaravgiften att faktureras även vid avbokning, men platsen kan ersättas av en annan person.