Konferensbokning

Anmälan till Riktningar och rön i forskningen om det civila samhället - Anmälan för offentlig sektor i Ersta konferens och hotell, 2014-11-25

Konferensen har redan ägt rum.

Syftet med konferensen är att diskutera samtida forskning om det civila samhället och djupdyka i några färska forskningsfrågor som visar på fältets spännvidd. Under dagen kommer seminarier att hållas och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer presentera vår nya kunskapsportal som ger en översikt över den aktuella civilsamhällesforskningen. Pris: 1250 exklusive moms.