Conference Registration

Registration for Nätverksträff för kommuner och civilsamhället tema Landsbygdsvillkor och Civilsamhälle in Digitalt, 2024-05-21

The conference has already ended.

Vilken betydelse har civilsamhället och folkbildningen för mindre lokalsamhällen? MUCF bjuder tillsammans med Marie Cederschiöld högskola in till en inspirationsworkshop för Civilsamhällets roll och folkbildningens betydelse för landsbygder och dess invånare. Landsbygder utgör en unik och viktig del av vårt samhälle, men den står också inför sina egna utmaningar och möjligheter. Civilsamhället och folkbildningen spelar en avgörande roll i att möta dessa utmaningar och utnyttja möjligheterna till att skapa hållbara och levande lokalsamhällen. Genom engagemang, delaktighet och gemenskap bygger civilsamhället och folkbildningen en stark grund för samverkan och utveckling. Denna träff syftar till att öka förståelsen för landsbygders villkor och hur de formar och påverkar civilsamhällets- och folkbildningens särart och dess betydelser. Vi ser fram emot en givande och engagerande diskussion om hur vi gemensamt kan stärka civilsamhällets roll och folkbildningens betydelse för landsbygder och dess invånare.