Conference Registration

Registration for QL dagarna i Uppsala in Uppsala Scandic Nord, 2023-11-08 to 2023-11-10

The conference has already ended.

I år förläggs träffen i samband med den internationella vecka MUCF arrangerar. Temat för QL dagarna i år är kvalitet i projekt. Notera att ni måste erhålla en Quality Label för att delta dessa dagar. Ni får gärna delta på hela internationella veckan men behöver då anmäla även på den länken.