Conference Registration

Registration for Kunskapskonferens 2023 - Forskning som förändrar civilsamhället in Stockholms Waterfront Congress Center, Stockholm, 2023-10-17

The conference has already ended.

Kunskapskonferensen arrangeras för tionde gången och hålls i år på Stockholm Waterfront Congress Centre. Under dagen kommer några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället att delta. Årets tema handlar om krisberedskap, krishantering och samverkan. Kunskapskonferensen belyser aktuell forskning inom civilsamhället och om kunskap som kan användas för att agera, skapa långsiktig beredskap kring krishantering och stärka sektorsövergripande samverkan. Här presenteras aktuell civilsamhällesforskning som bidrar till att förstå förutsättningarna för, och utmaningarna kring, civilsamhälles roll i krisberedskap och krishantering, civilsamhällets långsiktiga stabilitet och organisering samt hur samverkansrelationer mellan olika aktörer kan stärkas. Utveckla vår förståelse för både civilsamhällets beredskap och dess faktiska och möjliga roll före, under och efter en nationell kris. Hur kan civilsamhället systematiskt inkluderas på alla nivåer? Vilka utvecklingsmöjligheter som finns inför framtiden.