Conference Registration

Registration for Introduktion till Erasmus+ Ungdom - bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet in Digitalt, 2023-04-06

The conference has already ended.

Ett digitalt seminarium för dig som vill få en inblick i hur du och din verksamhet kan använda bidrag från Erasmus+ Ungdom för att öka ungas deltagande i det demokratiska livet. Under webbinariet kommer du få information om Erasmus+ Ungdom och lära dig om hur programdelen Projekt för att öka ungas delaktighet fungerar i praktiken.