Conference Registration

Registration for Utveckla den öppna ungdomsverksamheten! in Zoom, 2022-11-18

The conference has already ended.

Runt om i Europa pågår en mängd projekt för att stärka och utveckla den öppna ungdomsverksamheten och såväl EU som Europarådet har antagit nya strategier och policydokument som pekar på vikten av ett kvalitativt, främjande ungdomsarbete. I centrum för mycket av detta arbete står Europe Goes Local, EGL, där 27 länders Erasmus+ kontor med flera samverkar för att stödja lokalt ungdomsarbete. 2019 antog EGL A European Charter on Local Youth work, Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Chartern bygger på centrala europeiska måldokument och speglar en samlad europeisk kunskap om vad som krävs för att säkerställa kvalitet i öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Under denna digitala träff får du lära dig grunderna i detta arbete och hur Chartern är utformad Välkommen!