Conference Registration

Registration for Hur kan föreningar arbeta med inkludering för att främja mångfald i föreningslivet? in Digitalt Zoom, 2022-10-06

The conference has already ended.

Vill din förening arbeta med att inkludera fler och agera normkritiskt? Hur ser strukturen och normen ut? Är föreningen eller organisation öppen för alla som vill vara med? Hur kan din förening arbeta med normkritiskt perspektiv för att motverka utanförskap? Det finns många sätt att arbeta med normkritik i föreningar. Stort som smått. Kontinuitet och integrering är viktiga komponenter oavsett hur arbetet organiseras, planeras, utförs och utvärderas. Normkritik ska finnas med kontinuerligt och ska integreras i föreningarnas vardag. För att förbättra möjligheterna att på riktigt vara en inkluderande förening behöver det genomsyra vardagen. Seminariet tas upp olika sätt att arbeta med normkritik i praktiken. MUCF bjuder nu in till ett inspirationsseminarium tillsammans med Volontärbyrån om kunskap och praktiska tips att arbeta med normkritiskt perspektiv och skapa en inkluderande förening. Denna workshop passar dig som arbetar med utveckling i föreningen eller i styrelsen men också som ledare. Workshopen blandar teori med praktik och du får möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra deltagarna. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om hur vi kan utveckla intern mångfald i våra föreningar.