Conference Registration

Registration for Inspirationsseminarium om Trygghet och Inkludering för barn och ungdomar i föreningslivet in Digitalt Zoom, 2022-05-17

The conference has already ended.

Syftet med inspirationsseminariet är att öka kunskapen hos ledare och styrelseledamöter inom föreningslivet gällande hur din förening genom samverkan, kan skapa bättre förutsättningar för barns och ungdomars trygghet och genom det skapa en bättre inkludering. Här lyfter vi goda exempel som gör att vi lär av varandra. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om hur vi kan utveckla intern mångfald i våra verksamheter.