Conference Registration

Registration for "Erfarenhetsträff Skolval 2022: För lärare och annan skolpersonal på särskola" in Digitalt via Zoom , 2022-05-20

The conference has already ended.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor anordnar digitala erfarenhetsträffar kopplat till skolval. Träffarna varar ca en timme och innehåller både inspiration och utbyte av kunskap och lärdomar, deltagare emellan. Ni kommer även få möjlighet att ställa frågor. Erfarenhetsträffen den 20 maj vänder sig till lärare och annan skolpersonal på särskola. UR kommer delta och presentera sin nya serie "Varför ska jag rösta?" som vänder sig till särgrundskolan - och gymnasiet. MUCF kommer även delta och prata om sitt material "Prata demokrati i särskolan" och demokratimentorerna kommer dela med sig av sin erfarenhet. Dag: 20 maj Tid: 11.30 - 12.30 Har du tekniska problem under mötet? Kontakta: Tim Lundberg 0766545900 Inspirationsdelen av samtliga erfarenhetsträffar kommer att spelas in. Inbjudan till det digitala mötesrummet kommer skickas ut 1 dag innan träffen via e-postadressen du uppger.