Conference Registration

Registration for "Erfarenhetsträff Skolval 2022: Om skolval och stödmaterialet som finns" in Digitalt via Zoom , 2022-05-05

The conference has already ended.

Hej du som jobbar på högstadiet eller gymnasiet! Är du engagerad i skolvalet och demokratifrågor på din skola? Eller vill du bli det? Då är du välkommen att medverka vid de digitala erfarenhetsträffar som vi på MUCF anordnar under våren och hösten med anledning av skolvalet. Träffarna varar ca en timme och innehåller både inspiration och utbyte av kunskap och lärdomar deltagare emellan. Ni kommer även få möjlighet att ställa frågor. Vi kommer också att anordna erfarenhetsträffar för elever som är engagerade i skolvalet. Erfarenhetsträff 5 Maj kl 16.00 - 17.00 Träffen vänder sig till lärare och annan skolpersonal och handlar om skolval och stödmaterialet som finns. Möt MUCF och demokratimentorerna för att ta del av av information om skolval och olika exempel från skolvalsarbete som planeras och pågår runt om i landet. Dag: 5 maj Tid: 16.00 - 17.00 Länk till mötet kommer skickas ut till den mailen du uppger, dagen innan erfarenhetsträffen. Har du tekniska problem med mötet? Kontakta: Tim Lundberg 0766545900 Inspirationsdelen av samtliga erfarenhetsträffar kommer att spelas in!