Conference Registration

Registration for Skrivarstuga Erasmus+ KA2 in Online, 2022-02-16

The conference has already ended.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport som pågår mellan 2021 och 2027. Skrivarstugan riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom programområde 2, Partnerskap för samarbete: småskaliga partnerskap.