Conference Registration

Registration for Civila samhället i samhället 2022 in Campus Ersta, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, 2022-04-27 to 2022-11-25

The conference has already ended.

Hej och varmt välkommen! I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Utbildningen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.