Conference Registration

Registration for Hur kan kommunen skapa en väg in för civilsamhället genom mötesplatser och stödfunktioner in Digitalt Zoom, 2021-10-21

The conference has already ended.

Hur kommuner kan möjliggöra mötesplatser och skapa stödfunktioner så som en väg in för civilsamhället har länge varit ett aktuellt ämne. Civilsamhället lyfter ofta upp behov av stöd från kommunen för att driva och utveckla sin verksamhet, enskilt eller tillsammans med andra. Behoven kan vara allt från tillgång till lokaler till tydliga kontaktvägar. Under det här seminariet får vi ta del av tre exempel från Lunds, Helsingborgs och Ekerös kommuner. I respektive kommun har man utvecklat metoder och arbetssätt för att erbjuda stöd i form av lokaler, funktioner eller en kombination av dem båda. Alla har haft ambitionen att arbeta för och tillsammans med civilsamhället för att anpassa stödet till de lokala behoven samt att stärka förutsättningar och villkor för civilsamhället.