Conference Registration

Registration for Hur kan kommuner skapa en jämställd bidragsgivning för lokal civilsamhället? in Digitalt Zoom, 2021-10-14

The conference has already ended.

Hur kan kommuner säkerställa att det kommunala föreningsstödet och bidragssystemet fungerar ur ett genusperspektiv? Kan vi se att bidragssystem underlättar eller försvårar ett jämställdhetsarbete? Vad kan eventuellt göras för att underlätta föreningslivets jämställdhetsarbete? Under en timmes inspirationsseminarium har du möjlighet att ta del av hur Linköpings kommun arbetat med just dessa frågor. Vi får bland annat lära oss om hur kommunen har arbetat för att uppmuntra föreningar att utveckla sina verksamheter genom både innovativa lösningar, som möjliggör en jämställd idrott och en genusbudgetering med strategier för att öka jämställdheten.