Uppdrag från regeringen

Det är regeringen som bestämmer vad Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har för uppgift. Det beskrivs i instruktionen, i regleringsbrevet och i särskilda uppdrag.

Vår instruktion

Instruktionen beskriver vårt ansvar och vårt mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra.

Vår nuvarande instruktion skrevs 2007, och ändrades senast i april 2014. Myndighetens gällande instruktion heter SFS 2007:1140.

Myndighetens instruktion öppnas i ett nytt fönster

Regleringsbrev

Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas.

Myndighetens regleringsbrev 2015 öppnas i ett nytt fönster

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut som kan komma när som helst under året. De är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.

Viktigt material