Ungas psykiska ohälsa

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om ungdomars upplevda psykiska ohälsa.

Tack till dig som deltog i vår enkät

Vi har samlat in ungas tankar om psykisk ohälsa på flera olika sätt. Under sommaren 2014 hade vi en webenkät som gav unga, 13-25 år, möjlighet att berätta om vad de behöver för att må bra och hur de hanterar situationer när de inte mår bra. Ett stort tack till dig som deltog och delade med dig av dina tankar och erfarenheter om mående. Dina svar är viktiga för att ge oss ökad kunskap om vad unga tycker.

Resultaten

Svaren från enkäten kommer att ingå som en del i vår undersökning om ungas upplevda erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi ska skriva en rapport till regeringen som presenteras den 31 mars 2015, då kommer rapporten också att finnas tillgänglig här på vår webbsida. Alla svar från enkäten kommer behandlas helt anonymt och vi kan inte se vem som har svarat.

Om du behöver stöd nu

Behöver du stöd och någon att prata med kan du kontakta någon av dessa organisationer:

Du kan också söka svar på vanliga frågor hos Umo.se eller få hjälp hos en Ungdomsmottagning nära dig.

Viktigt material