Ung idag 2013 - Arbete och försörjning

Bild: 

Ung idag 2013 - Arbete och försörjning

Kapitel: Arbete och försörjning

Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande. Huvudområdet arbete och försörjning handlar om ungas etablering i arbetslivet, deras ekonomiska situation och relevanta offentliga stödsystem.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-18
0:00 kr

Relaterade publikationer

Viktigt material