Ung idag 2013

Bild: 

Ung idag 2013

En beskrivning av ungdomars villkor

Ung i dag 2013 är Ungdomsstyrelsens åttonde uppföljning och sammanställning av indikatorer som rör ungas livsvillkor. I rapporten presenteras indikatorerna utifrån ungdomspolitikens fem huvudområden: utbildning och lärande; hälsa och utsatthet; inflytande och representation; arbete och försörjning; samt kultur och fritid.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-67-9

Utgivningsdatum: 

2013-06-18

Sidantal: 

318
0:00 kr

Relaterade publikationer

2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
188:68 kr
2009-06-17
188:68 kr
2008-08-28
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material