Ung idag 2010

Bild: 

Ung idag 2010

Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar avtryck som de bär med sig under hela livet. Dessa villkor påverkas av den nationella ungdomspolitiken som Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att följa upp. En del i uppdraget är att sammanställa indikatorer för ungas levnadsvillkor.
Ung i dag 2010 är Ungdomsstyrelsens femte uppföljning, sammanställning och sektorsövergripande analys av indikatorer. Dessa indikatorer är framtagna av olika myndigheter som har uppdrag inom ungdomspolitiken.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-33-4

Utgivningsdatum: 

2010-06-15

Sidantal: 

267
188:68 kr

Relaterade publikationer

2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2009-06-17
188:68 kr
2008-08-28
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material