Resultat och effekter 2014

Bild: 

Resultat och effekter 2014

Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer

Den här rapporten tar upp hur sex av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors statsbidrag till ideella organisationer och stiftelser har använts. Sammanställningen visar bland annat att effekterna som organisationerna rapporterat in till myndigheten ligger i linje med bidragens syften.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-05-28

Sidantal: 

62
0:00 kr

Relaterade publikationer

2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr
2009-01-12
0:00 kr

Viktigt material