Erasmus+

Bild: 

Erasmus+

Internationellt utbyte och samarbete

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Broschyren handlar om ungdomsdelen av programmet som kallas Erasmus+ Ung och Aktiv.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-09-29

Sidantal: 

20
0:00 kr

Viktigt material