Meänkieli - Tervetuloa Nuorisohallituksheen

Nuorisohallitus oon valtiolinen viranomhainen joka tekkee työtä nuoritten vaikuttamisen ja hyvinvoinin puolesta.

Sen met tehemä näin:

  • otama framile ja välitämmä tietoa nuoritten elinoloista
  • seuraama valtiopäivitten ja maan hallituksen tavotheita kansalisele nuorisopolitiikale
  • tuema kunnitten nuorisopoliittista työtä
  • jaama valtiontukea aatheelisille orkanisasuunile ja muile ryhmile. Met annama tukea niitten toiminalle, kansalisile prujektille, kansanvälisille nuorisoprujektille ja kansanväliselle yhtheistyöle. Kaikki meän tuet jaethaan hallituksen määräyksestä.

Meän tavoteryhmät (mål-) oon:

  • päättäjät
  • virkamiehet
  • orkanisasuunit jokka tekevät töitä näitten kans: nuoret, vaimonpuolet, hbt-ihmiset, kansaliset minuriteetit, eetniset minuriteetit ja niin pois päin.

Tukea kansalisitten minuriteetitten tasa-arvotyöle

Satsauksen tarkotus oon tukea kansalisitten minuriteetitten työtä vasthaan tiskrimineerinkiä ja työtä tasa-arvon puolesta omassa orkanisasuunissa. Työn pittää tehä prujektimuo´ossa. Rahat saattaa käyttää esim. prujekthiin joissa voimistethaan vaimonpuolia ja annethaan heile paremat maholisuuet alkaa luottamustehtävhiin orkanisasuunissa. Rahat saattaa kans käyttää verkostotyöhön kansalisitten minuriteetitten kesken eli oman minuriteetin sisälä ja muihin prujekthiin jokka kehittävät toimintaa.

Nuorisohallitus tullee jakahmaan tukea vuosina 2011-2014. Joka vuosi jaethaan ulos 2,7 miljoonaa kruunua.

Kuka saattaa hakea?

Kansalisitten minuriteetitten aatheeliset yhistykset.

Hakuaijat

Tukea saattaa hakea vähhiinthään kerran joka vuosi. Tarkasta hakuaijasta päätethään eriksheen joka vuosi.

Soita mielelhään jollekki käsitteliälle ja keskustele sinun prujektiajatusta.

Viktigt material