Jiddish

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Det gör vi genom att:

  • ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor
  • följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken
  • stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete
  • fördela statsbidrag till ideella organisationer och andra grupper. Vi ger stöd för deras verksamhet, nationella projekt, internationella ungdomsprojekt och internationellt samarbete. Alla våra bidrag fördelas på uppdrag av regeringen.

Våra målgrupper är:

  • beslutsfattare
  • tjänstemän
  • organisationer som arbetar med ungdomar, kvinnor, hbt-personer, nationella minoriteter, etniska minoriteter och så vidare.

Bidrag till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter

Syftet med satsningen är att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen. Arbetet ska göras i projektform. Pengarna kan bland annat användas till projekt som stärker kvinnor och ger dem bättre förutsättningar att åta sig förtroendeuppdrag inom organisationen. De kan också gå till nätverksarbete inom och mellan nationella minoriteter och andra projekt som utvecklar verksamheten.

Ungdomsstyrelsen kommer att fördela bidraget år 2011-2014. Varje år kommer 2,7 miljoner kronor att delas ut.

Vem kan söka?

Nationella minoriteters ideella föreningar.

Ansökningstider

Det går att söka bidraget minst en gång varje år. Exakt när det är bestäms från år till år.

Ring gärna en handläggare för att diskutera din projektidé.

Viktigt material