Hat på nätet

Näthat är vardag för många unga i dag. De möter kränkningar, hot och trakasserier i bloggar, kommentarsfält och sociala medier. De utsätts och ser andra utsättas. Några utsätter själva andra. Få väljer att göra något åt det.

Rapporten Nätkränkningar (2014) har tagits fram av Lunds universitet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Närmare hälften av de unga i åldern 16-25 år uppger att de någon gång blivit kränkta av något som andra skrivit om dem på nätet. Ungefär 15 procent känner på sig att de själva skrivit något som kan ha varit kränkande för någon annan.

Att bli utsatt för hat och kränkningar är ett problem för människor i alla åldrar, men unga är särskilt utsatta. De unga befinner sig oftare än andra på internet och exponeras mer för risken att bli illa behandlade. För dem finns det ingen skillnad mellan ”online” och ”offline” – världarna går in i varandra. De som utsätts online är också utsatta offline. Att vara utsatt betyder att man aldrig kommer undan när man ständigt har internet i mobilen i fickan. Unga kan också ha det svårare att värja sig mot och hantera förföljelse och fientlighet. Många far illa.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i fjol regeringens uppdrag att förebygga kränkningar, hot och trakasserier bland unga på nätet. I bakgrunden finns bland annat det uppmärksammade Instagramupploppet i Göteborg och den rättegång som följde. I juni 2013 dömdes två tonårsflickor för grovt förtal och att betala skadestånd till 38 målsägare - sammanlagt över en halv miljon kronor.

Den 24 mars 2014 arrangerade vi konferensen No Hate Speech Movement i samarbete med Statens Medieråd.

Via länkarna nedan når du vår bok Hat på nätet - en juridisk guide skriven för högstadiet och gymnasiet. Till Hat på nätet finns en lärarhandledning. Du hittar även vårt lovordade metodmaterial Ses offline? i ny upplaga samt forskarrapporten från Lunds universitet. Dessutom våra kortfilmer där ungdomar själva berättar om näthat.

Illustration: Erica Jacobson