Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer, till exempel genom hälsofrämjare eller brobyggare.

Ansökningstider

Bidraget går inte längre att söka.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till olika typer av hälsofrämjande insatser till romer, till exempel till hälsofrämjare eller brobyggare.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterar insatser som:

  • genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting,

  • inkluderar personer med romsk språk- och kulturkompetens.

Bidragets storlek

Hur stort bidrag ni får beror på hur mycket projektet kommer att kosta och hur mycket pengar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har att fördela. Under 2015 kommer 1 350 000 kronor att fördelas i bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Viktigt material