Hälsa och utsatthet

De flesta unga i Sverige mår bra. Men vissa grupper av unga är mer utsatta än andra.

Det här gör vi

Vi arbetar med att ta reda på hur unga mår. Våra rapporter visar bland annat att unga hbtq-personer mår sämre än andra unga och över 70 000 ungdomar riskerar att bli gifta mot sin vilja.

Vi ska också ta reda på vilka värderingar unga har kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Vår rapport Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter visar att många unga möter våld i sin vardag. Framför allt är det yngre killar och tjejer som berörs.

Vi utbildar dig

Vi har utbildningar och seminarier som handlar om ungas våldsanvändande och om näthat och som riktar sig till personer som möter unga i sitt yrke.

Våldet är en del av barns och ungas vardag

Av alla som misstänktes för misshandelsbrott 2011 var nästan hälften, 46 procent, unga män i åldern 15-29 år, enligt vår rapport Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter. Var femte var tonåring. Samma år utsattes nio procent av unga män mellan 16-24 år för misshandel och nästan fem procent av de unga kvinnorna. 3,4 procent av kvinnorna utsattes för ett sexualbrott.

Ladda ned rapporten Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Unga äter allt mer antidepressiva läkemedel

De flesta unga mår bra. Men andelen som mår dåligt minskar inte visar Ungdomsstyrelsens uppföljning av ungas livsvillkor, Ung idag 2013.

Var tredje tjej, 16-24 år, uppger att de regelbundet har besvär av ängslan, oro eller ångest. Bland killar i samma ålder är det 14 procent. Andelen unga som får antidepressiva läkemedel har ökat kontinuerligt sedan 2006. Det var 7,8 procent av tjejerna i åldern 20-24 år och 4,2 procent av killarna som fick antidepressiva läkemedel på recept 2012.

Uppföljningen visar också att 40 procent av dödsfallen i åldersgruppen 15-19 år är orsakat av självmord och i åldersgruppen 20-24 år är 30 procent av dödsfallen orsakat av självmord. Självmord är vanligare bland killar än bland tjejer.

Vi kan också se att andelen unga, 13-17 år, som har varit placerade utanför hemmet har ökat stadigt sedan 2005. Under 2011 var det 3 procent som någon gång hade varit placerade enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Andelen är lika för killar och tjejer men ökningen sker nu främst bland killar.

Ladda ned rapporten Ung idag 2013 - Hälsa och utsatthet

Ta reda på hur ungdomar mår i just din kommun

Hur mår ungdomarna lokalt där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Viktigt material