Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport. Det pågår mellan 2014 och 2020.

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hand om ungdomsdelen av Erasmus+.

Ungdomsdelen av programmet heter Erasmus+ Ung och Aktiv och består av tre delar:

  1. Mobilitet (här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
    Volontärtjänst, utbildning och utbyten
  2. Strategiska samarbesprojekt (utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher).
    Strategiska samarbetsprojekt
  3. Påverka politiken (verktyg och metoder för att påverka ungdomspolitiken, här ingår Möten mellan unga och beslutsfattare).
    Möten mellan unga och beslutsfattare

Ungdomsledare kan ansöka om längre internationella praktikperioder på upp till ett år.

Budgetregler

Budgetreglerna och budgetposterna består i huvudsak av fasta summor och schablonbelopp.

Alla ansökare måste registrera sig

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker.

Redovisning för dig som fått bidrag under 2013

Du som har fått bidrag under 2013 måste redovisa enligt reglerna i det gamla EU-programmet Ung och Akltiv i Europa.

Information för dig som ska redovisa ditt bidrag.

Erasmus+ logotyp

Viktigt material