Boende

Vi har sett att bostadsbristen bland unga har ökat, att kraven på inkomst och anställningsform stänger ute många unga från att köpa eller hyra en bostad i första hand och att unga i åldern 18–25 år har fått mindre kvar att leva på efter att ha betalat sitt boende.

Bostadsbristen för unga allt värre

År 2011 hade knappt två tredjedelar av ungdomsgruppen eget boende och drygt en tredjedel bodde kvar i föräldrahemmet.

I början av 2000-talet sa 100 kommuner att de hade brist på bostäder för unga. År 2013 hade 158 kommuner, mer än hälften av landets kommuner, brist på bostäder som unga efterfrågar. Bristen finns i storstadsregionerna och i andra större städer dit många unga flyttar, men även i mindre kommuner.

Det byggs för få hyresrätter

Unga efterfrågar främst hyresrätter, men då bostadsbyggandet varit blygsamt de senaste 20 åren är byggandet av hyresrätter lågt prioriterat. Det fanns inte fler hyresrätter 2010 än 1990 och andelen ettor med kök är idag 7,2 procent, lika stor andel som 1990.

Arbete en förutsättning för bostad

Under 2000-talet har bostadskostnaden för unga legat relativt konstant. Däremot är ungas inkomstutveckling under 2000-talet är sämre jämfört med andra grupper i samhället. Det innebär att ungas konkurrenskraft på bostadsmarknaden har försämrats jämfört med andra åldersgruppers.

Svårt att starta ett liv som vuxen

Svårigheterna för unga att etablera sig på bostadsmarknaden innebär också att de kan få svårt att starta ett liv som vuxen och självständig. Vår studie Fokus 11 indikerar att bostadssituationen påverkar ungas möjligheter att få ett arbete. Boendet påverkar också saker som familjebildning och de som bor trångt väljer ofta att skaffa barn senare.

Ta reda på hur ungas bostadssituation ser ut på din ort

Är det svårt för unga att hitta någonstans att bo i din kommun? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Viktigt material