Aktuellt

Få kunskap om hur unga har det i just din kommun, stadsdel eller region.

Unga med attityd 2013, Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie som lämnades till regeringen i dag, visar att omkring hälften av unga mellan 16–29 år tycker att utbildning och arbetsmarknad är de viktigaste samhällsfrågorna idag.

Ungdomsstyrelsens nya rapport Unga med attityd 2013 visar att stress bland unga ökar i Sverige.

Utbildningsdag den 7 november om nya verktyg för att förebygga att unga blir sexuellt utnyttjade via internet.

På konferenensen den 5 november presenteras för första gången i Sverige Out online – om transpersoner på Youtube.

Ungdomsstyrelsen fördelar bidrag för att få fler unga och/eller utrikes födda i alla åldrar att rösta.

Sidor

Viktigt material